Menu

Oferta

Kancelaria Adwokacka
Robert Paśkiewicz
Oferta

Kancelaria Adwokacka Robert Paśkiewicz świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, w zakresie prawa: cywilnego i rodzinnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Odszkodowania
Prawo podatkowe
Prawo gospodarcze
Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje swoim Klientom, w szczególności: porady prawne, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej, prokuraturą i policją.

Pomoc prawna

Pomoc z dokumentami

Reprezentacja w sądzie

Pomoc w sporach z ZUS

Dziedziny prawa

  • Kancelaria reprezentuje Mocodawców przed sądami  wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,  jak i na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą lub  innym organem postępowania).

    Adwokat występuje w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Wam zarzuty w postępowaniu przygotowawczym albo w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście ofiarą przestępstwa.

    Ponadto sporządzamy w imieniu Mocodawców zawiadomienia w sprawie popełnienia przestępstwa oraz prywatne akty oskarżenia.

    Reprezentujemy Klientów w procesach dotyczących odszkodowań wynikających z popełnienia przestępstwa albo wykroczenia.

Oferta
Oferta