Menu

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW A WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA.

PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW, WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA, BLOKADA ALKOHOLOWA, POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Czy obrońca może zrobić coś więcej dla sprawcy przestępstwa po uprawomocnieniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie?

O dobrodziejstwach wyroku warunkowo umarzającego postępowanie pisałem już w jednym z wpisów dostępnym na mojej stronie internetowej pod linkiem:

https://kancelaria-robert-paskiewicz.pl/aktualnosci/wyrok-bez-skazania-czyli-na-czym-polega-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego/

            W tym miejscu opiszę, co sprawca przestępstwa z art. 177a § 1  Kodeksu Karnego (K.K.) może uzyskać dzięki niemu, jak również w postępowaniu wykonawczym.

            Przepis ten stanowi, § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z godnie z art. 115. § 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Przestępstwo powyższe może być popełnione jedynie z winy umyślnej, dlatego nieumyślność wyklucza przypisanie kierowcy tego przestępstwa.

Zazwyczaj sprawa jest ewidentna (okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości), przy założeniu, że organy ścigania przeprowadziły prawidłowo czynności dowodowe. Podstawowym dowodem jest w tym przypadku badanie alkomatem i badanie krwi.

Jeżeli jednak oskarżonemu uda się wykazać, że:  wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, nie był karany za przestępstwo umyślne, a ponadto sąd dojdzie do przekonania, że zachodzi tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna (postawa sprawcy jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa) – wówczas może (ale nie musi) zastosować wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania, poddając go próbie. Przy warunkowym umorzeniu postępowania zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się maksymalnie do dwóch 2 lat, podczas gdy we wyroku skazującym zakaz ten orzeka się na co najmniej 3 lata.

Dodatkowo istnieje możliwość skrócenia okresu orzeczonego zakazu już na etapie postępowania wykonawczego. Mianowicie jeżeli skazany ( zgodnie z art. 84. § 1.K.K.) wykonywał środek karny co najmniej rok, wówczas  Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

Można także, wnioskować do Sądu, na podstawie art.  182a. Kodeksu Karnego Wykonawczego (K.K.W.), jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany co najmniej przez połowę okresu, o orzeczenie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Innymi słowy, w przypadku uwzględnienia wniosku będzie można, mimo zakazu jeździć pojazdem, pod warunkiem zainstalowania blokady alkoholowej. Jest to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg/dm3.

Dlatego warto się skutecznie bronić, tym bardziej, jeżeli jazda w stanie nietrzeźwości zdarzyła się incydentalnie.

 

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW A WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW A WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA.