Menu

WYROK ROZWODOWY – CZY WE WYROKU ROZWODOWYM MOŻNA ORZEC EKSMISJĘ MAŁŻONKA? Odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała: To zależy.

WYROK ROZWODOWY, ORZECZENIE EKSMISJI WE WYROKU ROZWODOWYM , WYŁĄCZNA WINA DRUGIEGO MAŁŻONKA.

Zasadą jest, że sąd rozwodowy nie orzeka z urzędu eksmisji małżonka, a jedynie rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (K.RiO.).

Przy czym, nie ma znaczenia do kogo należy dom, lokal, mieszkanie. Rozwiedzeni małżonkowie mogą mieszkać u jednego z nich, u teściów, a nawet „na dziko”.

W tym przypadku niezbędne będzie wytoczenie osobnego powództwa o eksmisję.

Nawet jeżeli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego małżonka, również nie zawsze sąd może orzec o jego eksmisji. W szczególności, przesłanki takie nie zaistnieją, gdy orzeczenie o wyłącznej winie nastąpiło z powodu zdrady.

Jednakże są sytuacje, gdy eksmisja może być orzeczona, mianowicie:

W pozwie ewentualnie w odpowiedzi na pozew albo na rozprawie, należy zgłosić wniosek o eksmisję małżonka.

Po drugie, Wnioskodawca musi udowodnić, że zachodzą przesłanki orzeczenia eksmisji objęte treścią art. 58 § 2. K.R.i.O. Z przepisu tego wynika, że  eksmisję można orzec jedynie wyjątkowo t.j. w sytuacji, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym sytuacje takie zachodzą, gdy małżonek jednorazowo albo powtarzająco się umyślne narusza prawa lub dobra osobiste, w szczególności  narażając drugiego małżonka lub osoby zamieszkujące wspólnie, na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Często w takich sytuacjach dochodzi do przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego (K.K.) t.j. znęcania się.

Ponadto, praktycznie nie jest możliwe orzeczenie we wyroku rozwodowym eksmisji w stosunku do małżonka, który jest właścicielem mieszkania. Taki skutek można uzyskać w innym postępowaniu, dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warto więc starać się, w sytuacjach ekstremalnych o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka z przyczyn wskazanych wyżej.

WYROK ROZWODOWY – CZY WE WYROKU ROZWODOWYM MOŻNA ORZEC EKSMISJĘ MAŁŻONKA? Odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała: To zależy.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

WYROK ROZWODOWY – CZY WE WYROKU ROZWODOWYM MOŻNA ORZEC EKSMISJĘ MAŁŻONKA? Odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała: To zależy.