Menu

WYPADEK PRZY PRACY A STAN NIETRZEŹWOŚCI POSZKODOWANEGO PRACOWNIKA. Czy poszkodowanemu pracownikowi, który spowodował wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego? Roszczenia członków rodziny poszkodowanego, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości.

WYPADEK PRZY PRACY, SPOWODOWANIE WYPADKU PRZY PRACY PRZEZ POSZKODOWANEGO PRACOWNIKA W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, ROSZCZENIA CZŁONKÓW RODZINY POSZKODOWANEGO PRACOWNIKA.

Jeżeli poszkodowany, który był w stanie nietrzeźwości wykaże, iż mimo stanu nietrzeźwości nie przyczynił się do spowodowania wypadku albo przyczynił się w stopniu mniejszym niż znaczny, wówczas ma prawo do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, w tym o jednorazowe odszkodowanie.

Na mojej stronie internetowej znajduje się już wpis dotyczący roszczeń, których można dochodzić z tytułu wypadków przy pracy.

Można przeczytać o tym tutaj:

https://kancelaria-robert-paskiewicz.pl/aktualnosci/czy-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-mozna-dochodzic-roszczen-uzupelniajacych-ktorych-podstawa-prawna-jest-kodeks-cywilny/

Podejmę jednak jeszcze jeden temat, który może być istotny dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, mianowicie jaki wpływ na te roszczenia wywiera stan nietrzeźwości.

Na mojej stronie internetowej wskazałem, że oprócz zawodu adwokata, mam również uprawnienia głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W swojej praktyce, jaką mam w tym zawodzie, spotkałem się z różnymi wypadkami przy pracy.

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości poszkodowanego pracownika w protokole powypadkowym.

             W każdym protokole powypadkowym znajduje się osobna rubryka p.t: „stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy.”

            Wypełnienie tej rubryki jest bardzo istotne dla praw pracownika poszkodowanego we wypadku przy pracy, ponieważ na podstawie art. 21. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r.  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

W związku z tym istotne jest ustalenie w jakim stopniu, pracownik będący w stanie nietrzeźwości przyczynił się do spowodowania wypadku przy pracy.

Jeżeli poszkodowany, który był w stanie nietrzeźwości wykaże, iż mimo stanu nietrzeźwości nie przyczynił się do spowodowania wypadku albo przyczynił się w stopniu mniejszym niż znaczny, wówczas ma prawo do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, w tym o jednorazowe odszkodowanie.

             Ustalenie stopnia przyczynienia się do powstania wypadku ma charakter bardzo ocenny, dlatego bardzo istotne jest złożenie przez poszkodowanego, przy zapoznawaniu się z protokołem powypadkowym rozsądnych zastrzeżeń na piśmie, które zawsze są załączane do protokołu powypadkowego. Pracownik może odwołać się do sądu pracy, który może uwzględnić jego stanowisko.

Roszczenia członków rodziny pracownika poszkodowanego, który spowodował wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości i poniósł śmierć.

Jeżeli poszkodowany, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości zmarł wskutek wypadku, wówczas jego rodzinie, stosownie do art.13. 1. ustawy wypadkowej, przysługuje roszczenie o jednorazowe odszkodowanie ze ZUS bez względu na stopień przyczynienia się pracownika.

 W tym przypadku rodzina poszkodowanego musi uważać, gdyż zapewne ZUS będzie kwestionował to prawo. Najprawdopodobniej będzie się starał wykazać, że wypadku przy pracy nie było, ponieważ poszkodowany był w takim stopniu upojenia alkoholowego, że został przerwany związek zdarzenia z pracą.

           

 

 

WYPADEK PRZY PRACY A STAN NIETRZEŹWOŚCI POSZKODOWANEGO PRACOWNIKA. Czy poszkodowanemu pracownikowi, który spowodował wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego? Roszczenia członków rodziny poszkodowanego, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

WYPADEK PRZY PRACY A STAN NIETRZEŹWOŚCI POSZKODOWANEGO PRACOWNIKA. Czy poszkodowanemu pracownikowi, który spowodował wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego? Roszczenia członków rodziny poszkodowanego, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości.