Menu

WIERZYCIEL MAŁŻONKA – A WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA Kiedy wierzyciel małżonka może żądać podziału majątku wspólnego.

ŻĄDANIE PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Poprzednio pisałem o skutkach odwołania przez teściów darowizny dokonanej do majątku wspólnego małżonków.

Wpis znajduje się w tym linku:

 https://kancelaria-robert-paskiewicz.pl/aktualnosci/odwolanie-darowizny-dokonanej-przez-tesciow-do-majatku-wspolnego-malzonkow-razaca-niewdziecznosc-ziecia-albo-synowej-i-komplikacje-z-tym-zwiazane/

Z przepisów prawa wynika, że w przypadku odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków, własność rzeczy darowanej, która weszła do majątku wspólnego nie może być przeniesiona do majątku darczyńcy.

Wówczas przysługuje mu jedynie roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.

W tej sytuacji, gdyby dłużnik nie wykonał obowiązku i nie zapłacił dobrowolnie, wówczas darczyńca powinien wytoczyć powództwo. Następnie po uzyskaniu korzystnego wyroku, powinien uzyskać klauzulę wykonalności, a następnie skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Może się okazać, że majątek osobisty małżonka dłużnika nie wystarcza, aby wierzyciel uzyskał zaspokojenie, wówczas komornik umorzy egzekucję z powodu jej bezskuteczności.

Co może zrobić w takiej sytuacji wierzyciel? Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 52 § 1a. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (K.R.iO.), z którego wynika, że ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel  jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Jest to wyjątkowe uprawnienie wierzyciela, gdyż zasadniczo ustanowienia rozdzielności majątkowej, i to z ważnych powodów może żądać tylko małżonek art.52 § 1(K.R.iO.).

Na szczęście nie jest to takie proste dla wierzyciela, gdyż w praktyce musi on uprawdopodobnić, że zaspokojenie wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego.

W zasadzie jedynie legitymowanie się przez wierzyciela postanowieniem komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności stanowi takie uprawdopodobnienie.

Jednakże należy uważać, gdyż sytuacje mogą być różne i być może sąd nie będzie wymagał umorzenia egzekucji w stosunku do małżonka dłużnika.

WIERZYCIEL MAŁŻONKA – A WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA Kiedy wierzyciel małżonka może żądać podziału majątku wspólnego.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

WIERZYCIEL MAŁŻONKA – A WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA Kiedy wierzyciel małżonka może żądać podziału majątku wspólnego.