Menu

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ Z DATĄ WSTECZNĄ JAK BRONIĆ SIĘ PRZED TRWONIENIEM MAJĄTKU WSPÓLNEGO PRZEZ MAŁŻONKA?

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI NA ŻĄDANIE JEDNEGO Z NICH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ MAŁŻONKA PODCZAS TRWANIA WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.

W jednym z  moich wpisów, do którego link znajduje się poniżej, przestrzegałem Was, że do  Waszego małżeństwa może mieszać się nie tylko teściowa, ale również wierzyciel, chcący zaspokoić się z majątku wspólnego.

 https://kancelaria-robert-paskiewicz.pl/aktualnosci/wierzyciel-malzonka-a-wspolnosc-majatkowa-malzenska-kiedy-wierzyciel-malzonka-moze-zadac-podzialu-majatku-wspolnego/

Czy można jakoś obronić się, w sytuacji, gdy Wasz małżonek zachowuje się nieodpowiedzialnie z powodu pijaństwa, narkomanii lub podejmowania niezbyt trafionych decyzji finansowych?

Okazuje się, że drugi z małżonków nie jest na straconej pozycji.

Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, wówczas zgodnie z  Art. 36 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (K.R.iO.), zasadniczo każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Kodeks wymienia również czynności, które  można wykonać wyłącznie za zgodą drugiego małżonka art. 37 (K.R.iO.).

Czasami między małżonkami wytworzą się takie stosunki, że jeden z nich może nie mieć kontroli nad czynnościami majątkowymi drugiego małżonka. Dzieje się tak zazwyczaj wówczas, kiedy małżonkowie żyją w rozłączeniu lub jedno z nich nadużywa alkoholu, czy też jest hazardzistą lub narkomanem.

Taki małżonek może zaciągać drobne pożyczki (tzw. chwilówki) na drobne kwoty. Do tych czynności nie potrzebuje zgody małżonka. Z czasem dług rośnie.

Z kolei może się zdarzyć, że jeden z małżonków wniesie powództwo o rozwód, sprawa może trwać dość długo, a drugi małżonek będzie w tym czasie trwonił majątek.

Można w takiej sytuacji zaradzić temu, wnosząc stosownie do art. 52 § 1. (K.R.iO.). powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Przepis ten stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

            Tymi ważnymi powodami mogą być te, które wskazałem wyżej. Oczywiście jest to jedynie wyliczenie przykładowe.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że zgodnie z art. 52  § 2. (K.R.iO.), rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.

W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Potocznie mówi się o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

W sytuacji ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, wszystkie czynności, majątkowe małżonków, dokonane po dacie oznaczonej we wyroku nie mogą już obciążać majątku wspólnego.  W związku z tym wierzyciel będzie miał ograniczoną możliwość zaspokojenia się.

Może czasami warto wytoczyć takie powództwo, ponieważ jeśli tego nie uczynisz wówczas wierzyciel zażąda zniesienia wspólności majątkowej i doprowadzi do egzekucji długów, których nie zaciągnęłaś/zaciągnęłaś?

 

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ Z DATĄ WSTECZNĄ JAK BRONIĆ SIĘ PRZED TRWONIENIEM MAJĄTKU WSPÓLNEGO PRZEZ MAŁŻONKA?
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ Z DATĄ WSTECZNĄ JAK BRONIĆ SIĘ PRZED TRWONIENIEM MAJĄTKU WSPÓLNEGO PRZEZ MAŁŻONKA?