Menu

SPRZECIW OD ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS A JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Dlaczego warto kwestionować orzeczenie lekarza orzecznika ZUS?

WYPADEK PRZY PRACY, JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZE ZUS, SPRZECIW OD ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

O świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy już pisałem. Można przeczytać o nich tutaj:

 https://kancelaria-robert-paskiewicz.pl/aktualnosci/czy-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-mozna-dochodzic-roszczen-uzupelniajacych-ktorych-podstawa-prawna-jest-kodeks-cywilny/

 https://kancelaria-robert-paskiewicz.pl/aktualnosci/wypadek-przy-pracy-a-stan-nietrzezwosci-poszkodowanego-pracownika-czy-poszkodowanemu-pracownikowi-ktory-spowodowal-wypadek-przy-pracy-w-stanie-nietrzezwosci-przysluguje-jednorazowe-odszkodowanie-z-ubezpieczenia-wypadkowego-roszczenia-czlonkow-rodziny-poszkodowanego-ktory-spowodowal-wypadek-w-stanie-nietrzezwosci/

             Dzisiaj napiszę o najbardziej popularnym, czyli o jednorazowym odszkodowaniu.

            Jeżeli uległeś/uległaś wypadkowi przy pracy i wypadek został uznany, wówczas masz prawo, aby wnieść do ZUS wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Wniosek ten składa się wraz z protokołem powypadkowym i dokumentacją medyczną po zakończeniu leczenia.

Po złożeniu wniosku należy stawić się przed lekarzem orzecznikiem ZUS, w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbek na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy.

Niestety, z mojego doświadczenia zawodowego ( a jestem nie tylko adwokatem, ale również głównym specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który często bierze udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy) wynika, że poszkodowany w wypadku nie może liczyć na sprawiedliwe traktowanie (jest to moja osobista opinia).

Po przeprowadzeniu badania lekarz orzecznik wydaje orzeczenie, w którym ustala uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy lekarz ustali stały albo długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się w procentach.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. Nr 234, poz. 1974 z poźn. zm.) została określona procedura ustalania wysokości uszczerbku na zdrowiu.

Nie wdając się w szczegóły, należy zwrócić uwagę na załącznik do tego rozporządzenia, w którym wskazane są uszczerbki na zdrowiu oraz procenty.

Musisz mieć co najmniej 1 % uszczerbku na zdrowiu, aby otrzymać odszkodowanie. Wymienione wyżej rozporządzenie daje lekarzowi orzecznikowi, a następnie Komisji Lekarskiej ZUS duże pole do interpretacji i uznaniowości.

Jeżeli jesteś niezadowolony/niezadowolona z orzeczenia musisz wnieść w ciągu 14 dni od jego wydania sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS. Na orzeczeniu będzie stosowne pouczenie.

  Pamiętaj, że jeżeli nie wniesiesz sprzeciwu, wówczas nie możesz już wnieść odwołania od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania, gdyż podlega ono odrzuceniu.

             Natomiast od orzeczenia Komisji Lekarskiej nie przysługuje sprzeciw. Stanowi ono podstawę do wydania przez ZUS decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania, od której możesz odwołać się do sądu pracy.

 Kiedy ZUS nie przyzna Ci jednorazowego odszkodowania? 

Pierwszy przypadek, gdy nie ustali minimum 1 % uszczerbku na zdrowiu. Kolejny, jeżeli poszkodowany umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku. Ostatnia sytuacja, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nie dotyczy to członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.

Pamiętajcie powyższe okoliczności są ustalane w protokole powypadkowym, dlatego warto czasami skorzystać z prawa do wniesienia zastrzeżeń do protokołu powypadkowego.

Wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni przez ZUS zapraszam do mojej Kancelarii.

SPRZECIW OD ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS A JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Dlaczego warto kwestionować orzeczenie lekarza orzecznika ZUS?
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

SPRZECIW OD ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS A JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Dlaczego warto kwestionować orzeczenie lekarza orzecznika ZUS?