Menu

ROZWÓD? – A MOŻE WYBRAĆ SEPARACJĘ Czym się różni rozwód od separacji?

Rozwód, separacja, przesłanki separacji i rozwodu, obowiązki małżonków podczas separacji.

Przesłanki orzeczenia separacji różnią się jednym podstawowym elementem, mianowicie:

Orzeczenie separacji może nastąpić, jeżeli zgodnie z art. 611 § 1. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (K.R.i.O)  między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Natomiast orzeczenie rozwodu jest możliwe wówczas, gdy zgodnie z art. 56 § 1. (K.R.i.O) między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku wyrażenie „zupełny i trwały rozkład pożycia”.

Rozkład pożycia oznacza całkowite ustanie między małżonkami więzi psychicznych, fizycznych i gospodarczych. W praktyce sprowadza się to do prowadzenia przez małżonków „osobnego życia” Z tym, że w przypadku separacji rozpad wskazanych wyżej więzi pomiędzy żoną i mężem nie jest stały i niezmienny.

W przypadku postępowania rozwodowego, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że rozkład pożycia małżeńskiego nie jest trwały, wówczas pozew o rozwód zostanie oddalony.

Poza tym orzeczenie o separacji można uzyskać nie tylko wnosząc powództwo, ale również w trybie nieprocesowym, na zgodny wniosek stron.

Również inny jest cel separacji, ponieważ jej celem nie jest rozwiązanie małżeństwa (taki jest cel rozwodu) lecz jego uratowanie.

Poza tym orzeczenie o separacji zawiera takie same elementy jak wyrok rozwodowy. Pisałem już o tym w innym wpisie. W szczególności może zawierać rozstrzygnięcie o eksmisji, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, obowiązku alimentacyjnym uregulowaniu kontaktów z dziećmi.

Ponadto sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek, aby nie orzekać o winie.

Podobnie jak w przypadku rozwodu, orzeczenie separacji powoduje skutek w postaci powstania ustroju rozdzielności majątkowej.

Separacja jest „odwracalna”, ponieważ na zgodny wniosek małżonków może być zniesiona.

Często pojawia się pytanie, czy małżonkowie pozostający w separacji mają wobec siebie obowiązek wierności.  Sprawa jest w tym przypadku kontrowersyjna. Z jednej strony skoro ustało zupełnie pożycie, więc można by sądzić, że obowiązek wierności nie występuje. Nic bardziej mylnego, zważywszy jaki jest cel separacji. Jest nim przecież uratowanie małżeństwa. Dlatego, jeżeli małżonek pozostający w separacji wejdzie w związek konkubencki lub dokona jednorazowej zdrady małżeńskiej, wówczas musi liczyć się z tym, że w przypadku rozwodu, zostanie on orzeczony z jego winy.

ROZWÓD? – A MOŻE WYBRAĆ SEPARACJĘ Czym się różni rozwód od separacji?
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

ROZWÓD? – A MOŻE WYBRAĆ SEPARACJĘ Czym się różni rozwód od separacji?