Menu

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE

ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ.

Czy warto zwlekać z podziałem majątku po orzeczeniu rozwodu?

Moim zdaniem postępowanie o podział majątku wspólnego powinno zostać wszczęte jak najszybciej od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, aby uniknąć problemów dowodowych i sprawiedliwie podzielić majątek.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie odbywa się na wniosek w tzw. postępowaniu nieprocesowym.

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie przedawnia się.

Taki pogląd wyraził  Sąd Najwyższy w uzasadnieniu  uchwały z dnia 22 listopada 1972 r., III CZP 83/72 (OSNCP 1973, nr 7-8, poz. 124).

Oznacza to, że nawet kilkanaście lat po rozwodzie, były małżonek może złożyć wniosek o podział majątku.

Może to prowadzić do wielu komplikacji w życiu osobistym, zwłaszcza gdy byli małżonkowie żyją już w nowych rodzinach.

W jednym z postępowań podziałowych, w którym jestem pełnomocnikiem, były mąż wniósł o podział majątku wspólnego po 12 latach od orzeczenia rozwodu. Traktuje swój wniosek jako środek represji wobec byłej żony, która zawarła kilka lat temu nowy związek małżeński.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PO ROZWODZIE