Menu

NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO – NADUŻYCIA WŁAŚCICIELI PARKINGÓW.

Najem miejsca parkingowego opłata dodatkowa kara umowna

Sprzeczność opłaty dodatkowej z przepisami Kodeksu Cywilnego- dlaczego?

Większość z Państwa jest kierowcami i zapewne spotkaliście się z podobną sytuacją, która spotkała ostatnio mojego Klienta.

Sytuacja ta wynikła częściowo z pośpiechu, a częściowo z przyzwyczajenia, polegającego na tym, że parkując przy większych sklepach parking jest zwykle bezpłatny dla klientów, którzy mają paragon ze zakupów.

Niestety praktyka w tym przedmiocie często się zmienia, gdyż sieci handlowe przekazują parkingi w zarząd formom zajmującym się wynajmowaniem miejsc parkingowych.

Niestety dochodzi tutaj do wielu nadużyć, ze względu na przyjęty model biznesowy tych firm, jak również z tego powodu, że kierowcy nie mają przysłowiowych “nerwów” i czasu, aby dochodzić swoich praw.

Przy odpłatnych parkingach, zarządzanych przez firmy parkingowe znajduje się zwykle regulamin parkingu. Często jest on w takim miejscu, że późnym wieczorem, można go nie zauważyć. Kierowca parkuje i nie pobiera biletu z automatu, który znajduje się w pewnej odległości od wjazdu do parkingu i idzie do sklepu, nie mając świadomości, że jest obserwowany nie tylko przez monitoring, ale również przez, nazwijmy go “łapacza”, który tylko czeka, aby wypisać “mandat” – wezwanie do zapłaty tzw. “opłaty dodatkowej” Przewyższa ona zawsze kilkadziesiąt razy kwotę należną za godzinę parkowania. Przy czym w żadnym regulaminie nie znajdziecie sformułowania, że jest to kara umowna. Opłata należy się za to, że kierowca nie pobrał biletu z automatu.

Zapewne już domyślacie się na czym polega model biznesowy tych firm, otóż właścicielom parkingów nie zależy na tym, abyście zapłacili za miejsce parkingowe, wprost przeciwnie, gdyż firmy te zarabiają na tych opłatach dodatkowych.

Tymczasem, w momencie zaparkowania zawieramy klasyczną umowę najmu.

Zgodnie z art. 659  Kodeksu Cywilnego, do podstawowych obowiązków stron umowy najmu należy  po stronie wynajmującego (firmy parkingowej) należy zobowiązanie się do oddania najemcy (kierowcy) rzeczy (miejsca parkingowego)  do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a po stronie  najemcy zobowiązanie się do płacenia  umówionego czynszu.

Regulamin parkingu musi być zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego, w przeciwnym wypadku kierowca nie jest związany jego zapisami sprzecznymi z ustawą. Tymczasem tzw. opłata dodatkowa jest w istocie niedozwoloną karą umowną, gdyż jest zastrzeżona za brak świadczenia pieniężnego (zapłaty za najem parkingu), podczas gdy karę umowną można zastrzegać wyłącznie za niespełnienie świadczenia niepieniężnego.

Zgodnie z Art. 483. § 1.Kodeksu Cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Z kolei stosownie do art. 58 Kodeksu Cywilnego „§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Zastrzeżenie kary umownej za to, że kierowca nie pobrał biletu parkingowego jest nie tylko sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, ale również z tzw.  społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa najmu. Bilet parkingowy jest jedynie dowodem na fakt zawarcia umowy najmu dlatego fakt, że kierowca nie pobrał biletu nie przesądza o zawarciu tej umowy.

W normalnych sytuacjach, gdy np. wynajmujecie komuś mieszkanie, wówczas zależy Wam na zapłacie czynszu, natomiast kwestia (papieru -umowy pisemnej) jest w takiej sytuacji całkowicie drugorzędna.

W mojej  ocenie, jeśli zapłacicie właścicielowi opłatę parkingową, wówczas to świadczenie jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 410 Kodeksu Cywilnego.

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Piszę o tym wszystkim, ponieważ jeden z Klientów zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc. Pytanie czy wystarczy mu cierpliwości i zdrowia, aby doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału?

Jeśli macie podobne sytuacje napiszcie jak zostały one przez Was rozwiązane.

 

NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO – NADUŻYCIA WŁAŚCICIELI PARKINGÓW.
Adwokat Robert Paśkiewicz

1 Comment

 1. Mirek
  6 listopada 2021 @ 13:15

  Cześć.
  Ja mam podobną sytuację z pażdziernika 2021.
  Przychodzisz do samochodu , kontroler akuratnie wkłada ci za szybę tą dodatkową opłatę.
  Tłumaczę kobiecie że bilet parkingowy jest , tylko przy zamykaniu drzwi pewnie spadł na wycieraczkę.
  Odp : Proszę pana mnie to nie interesuje. Nie ma bileciku za szybą , jest mandat.
  Ja się pytam : Jaki mandat?. Jakie popełniłem wykroczenie w ruchu drogowym?
  Odp: Parkuje Pan w niedozwolonym miejscu , bo nie ma biletu.
  Pytam się?
  Gdzie tu jest zakaz parkowania i postoju?
  Chyba jest wręcz przeciwnie. Znaki informują o tym że jest to parking.
  Dlatego proszę natychmiast anulować ten ,, niby mandat ” – proszę jest wydruczek – wpadł pomiędzy kokpit a szybę przednią.
  Odp : Nie mogę.
  Nie było bileciku , jest mandat – dodatkowa opłata. Reszta mnie nie interesuje.
  To ja ???
  Na jakiej podstawie pani wystawia te dodatkowe opłaty – jak to pani nazywa ,, mandatami ” Kto panią do tego upoważnił ?
  Odp : Właściciel placu.
  Proszę o dane kontaktowe.
  Nie podam , bo Właściciel mieszkania za granicą.
  No I co z tego? Proszę o dane , bo chce sprawdzić na jakiej podstawie pani te ,, mandaciki ” wystawia.
  Ma pani umowę o pracę, zlecenie , czy o dzieło ? Poza tym prosze o legitymację uprawniającą do kontroli, bo inaczej wzywam policję że mnie pani nęka.

  A to że była Ukrainką – uciekła.
  Pewnie nielegalne zatrudnienie.

  Bilecik parkingowy jest, opłata dodatkowa została , kontrolerka uciekła.

  No I teraz czekam.

  Jak coś- to daję pełnomocnictwo i walczymy przed sądem.

  Pozdrawiam

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO – NADUŻYCIA WŁAŚCICIELI PARKINGÓW.