Menu

GDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CI NIE PŁACI.

BEZSKUTECZNA EGZEKUCJA WOBEC SPÓŁKI Z O. O. , ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z O. O., POWÓDZTWO PRZECIWKO CZŁONKOM ZARZĄDU I LIKWIDATOROM SPÓŁKI Z O. O., ART.299 KSH.

Jesteś wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie spłaca ona wymagalnych wierzytelności, np. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę? Ten wpis jest przeznaczony dla Ciebie.

Ugruntowany jest powszechnie pogląd, że w przypadku niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, nie jest możliwe odzyskanie należności.

Zdarza się, bardzo często, że taki podmiot jest pracodawcą i nie wypłaca wynagrodzeń, nie reguluje zobowiązań wobec innych wierzycieli, nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

Niejednokrotnie na stanowiska członków zarządu powoływane są osoby przypadkowe, które nie mają doświadczenia i znajomości przepisów z zakresu prawa gospodarczego.

Tymczasem wierzyciele nie są pozbawieni  wbrew pozorom instrumentów prawnych umożliwiających odzyskanie długu.

Jak odzyskać wierzytelność w stosunku do spółki?

Przede wszystkim najpierw musimy uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko spółce. Takim tytułem mogą być przykładowo: wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, jak również zatwierdzona lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Następnie wszczynamy postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce. Z reguły w takich przypadkach egzekucja przeciwko spółce okazuje się bezskuteczna. Komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Wówczas należy skorzystać z dobrodziejstwa przepisu art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z tym przepisem jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Przepis ten ma również odpowiednie zastosowanie do likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd.

Na podstawie tego przepisu powinniśmy wytoczyć powództwo przeciwko członkom zarządu ewentualnie likwidatorom. W takim postępowaniu powód musi wykazać jedynie, że posiada wobec spółki wierzytelność w określonej wysokości, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

W gorszej sytuacji jest pozwany, ponieważ musi wykazać, że we we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko w/w osobom z ich majątku prywatnego.

 

GDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CI NIE PŁACI.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

GDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CI NIE PŁACI.