Menu

DOPUSZCZALNOŚĆ DOWODU Z NAGRANIA ROZMOWY UZYSKANEGO Z PODSŁUCHU W PROCESIE O ROZWÓD.

ROZWÓD WYŁĄCZNA WINA ZA SPOWODOWANIE ZUPEŁNEGO I TRWAŁEGO ROZKŁADU POŻYCIA DOWÓD W PROCESIE ROZWODOWYM PODSŁUCH NAGRANIE

Czy nielegalny podsłuch może być dowodem w procesie o rozwód?

W procesie rozwodowym strony starają się wykazać, że pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

            Przy czym bardzo korzystne jest wykazanie przez stronę, że drugi małżonek ponosi wyłączną winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ponieważ małżonek niewinny może żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów nie tylko na dziecko, ale również na siebie.

Wynika to z przepisów art 60. § 2.  Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ( KRiO).

Bardzo typową przyczyną orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka jest zdrada małżeńska.

Jednak nie jest łatwo udowodnić ten fakt.

Bardzo często małżonek, który dopuścił się zdrady, przyjmuje taktykę procesową wykazując, że do zdrady wprawdzie doszło, ale po tym, jak nastąpił już zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Sąd Najwyższy orzekł, że „Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.09.2000 r., sygn. Akt: IV CKN 112/00).

Dlatego na małżonku, który żąda orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka spoczywa ciężar udowodnienia, że do zdrady doszło, gdy pomiędzy stronami istniało pożycie małżeńskie.

Pojawia się pytanie, czy sąd może dopuścić dowód z nagrania  rozmowy, które zostało uzyskane przy pomocy urządzenia podsłuchowego.

Należy zaznaczyć, że nagrywanie rozmów przy pomocy urządzenia podsłuchowego bez uprawnień wypełnia znamiona przestępstwa z art. 267 § 3. Kodeksu Karnego (KK).

Ponieważ nagrywanie za pomocą podsłuchu rozmów bez uprawnień stanowi przestępstwo, w związku z tym sąd nie może dopuścić takiego dowodu.

Jeżeli sąd orzekający zapozna się z nagraniem uzyskanym za pomocą podsłuchu, nie będzie mógł na podstawie tego nagrania ustalić faktów.

Innym zagadnieniem jest możliwość dopuszczenia dowodu z nagrania rozmowy, którą przeprowadzają pomiędzy sobą małżonkowie, w sytuacji, gdy jeden z nich nagrywa rozmowę bez zgody i wiedzy drugiego małżonka. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z przestępstwem.

DOPUSZCZALNOŚĆ DOWODU Z NAGRANIA ROZMOWY UZYSKANEGO Z PODSŁUCHU W PROCESIE O ROZWÓD.
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

DOPUSZCZALNOŚĆ DOWODU Z NAGRANIA ROZMOWY UZYSKANEGO Z PODSŁUCHU W PROCESIE O ROZWÓD.