Menu

“Oszukanie” kasy samoobsługowej w sklepie. Kradzież czy oszustwo?

oszukanie kasy samoobsługowej oszustwo art. 286 Kodeksu karnego, kradzież art. 119 Kodeksu wykroczeń, art. 278 Kodeksu karnego

Odpowiedzialność karna za zeskanowanie kodu kreskowego tańszego produktu, aby zapłacić mniej za droższy, lub celowe zmniejszanie wagi towaru.

Jednym z zagadnień, które budzi kontrowersje jest kwalifikacja prawna czynu polegającego na „oszukaniu” w sensie potocznym kasy samoobsługowej przez klienta poprzez zeskanowanie kodu kreskowego tańszego produktu, aby zapłacić mniej za droższy, lub celowe zmniejszanie wagi towaru.

Czy jest to przestępstwo oszustwa określonego w art. 286 Kodeksu karnego, czy też wykroczenia albo przestępstwa kradzieży (art.119 Kodeksu wykroczeń, art. 278 Kodeksu karnego).

Coraz częściej zdarza się, że klienci, którzy korzystają z takich kas, próbują oszukać system, skanując kod kreskowy tańszego produktu, aby zapłacić mniej za droższy, lub celowo zmniejszając wagę towarów.

Takie zachowania były dotychczas traktowane przez niektóre sądy jako oszustwo, zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności z art. 286 Kodeksu karnego . Przykładem jest wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 06.09.2022 r. sygn. akt  II K 344/22.

Inne, korzystniejsze stanowisko dla sprawców znalazło odzwierciedlenie we  wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 19.05.2022, sygn. VII Ka 3/22 uznającym, że kasa samoobsługowa nie jest “osobą” w sensie prawnym, co jest istotne dla kwalifikacji czynu jako oszustwa .

Zgodnie z tym podejściem, oszustwo wymaga działania skierowanego zarówno na osobę dokonującą niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jak i na mienie uzyskane przez sprawcę w wyniku tego działania.

Również z postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Pile w dniu 14.10 2022 r., II K 414/22 wynika, że„Dla wypełnienia znamion w/w czynu konieczne jest zatem istnienie osoby, która zostaje wprowadzona w błąd przez sprawcę. Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, bowiem tylko osoba fizyczna jest zdolna do przejawiania przeżyć intelektualnych, które można scharakteryzować jako „błąd”.

Mimo korzystnej zmiany w stanowisku sądów, należy zwrócić uwagę, że nadal nie jest to stanowisko jednolite i są rozbieżności w orzecznictwie.

Kwalifikacja prawna czynu jest w tym przypadku istotna, ponieważ kradzież jest zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 5, a oszustwo do lat 8.

Nie jest więc wykluczone, że klient „oszukujący” kasę samoobsługową zostanie oskarżony o popełnienie oszustwa.

 

 

“Oszukanie” kasy samoobsługowej w sklepie. Kradzież czy oszustwo?
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

“Oszukanie” kasy samoobsługowej w sklepie. Kradzież czy oszustwo?