Menu

CZY POTAJEMNE NAGRANIE ROZMOWY LUB FILMU MOŻE BYĆ DOWODEM W PROCESIE O ROZWÓD?

nagranie, dowód w procesie, rozwód, dobra osobiste

Czy w procesie cywilnym, np. w procesie o rozwód dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z nagrania rozmowy, filmu? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista jakby mogło się wydawać.

Dopuszczalność przeprowadzenia takiego dowodu określa art. 308 Kodeksu Postępowania Cywilnego (K.P.C).

Nie będę cytował tego przepisu, wyjaśnię jedynie, że nośniki z nagraniami są traktowane jak dokumenty i dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu w sprawie za pomocą nagrań.

Jednakże przepis ten nie daje nam najbardziej istotnej odpowiedzi, czy każde nagranie może być dowodem ewentualnie jakie nagrania nie mogą nim być.

Niewątpliwie w procesie cywilnym nie jest dopuszczalne przeprowadzenie dowodu z nagrania uzyskanego za pomocą przestępstwa. Kwestia ta jest wyraźnie uregulowana w art. 267.  § 3 Kodeksu Karnego (K.K.) Przepis ten dotyczy pozyskiwania informacji za pomocą urządzeń technicznych do nagrywania wbrew uprawnieniom (przepisom prawa), np. wbrew przepisom ustaw o tzw. służbach specjalnych.

Z kolei nasz wizerunek, inne dane osobowe, prywatność, pozostają pod ochroną prawa cywilnego, gdyż stanowią dobra osobiste człowieka. Wynika to z art. 23 Kodeksu Cywilnego (K.C.). W związku z tym, osoba która pozyskuje takie dane, naraża się na proces o naruszenie dóbr osobistych.

Największe kontrowersje wzbudza w praktyce dopuszczenie dowodu z potajemnego nagrania sporządzonego przez jedną ze stron konfliktu, np. w sprawie rozwodowej.

W orzecznictwie sądowym ukształtowały się dwa stanowiska; jedno dopuszcza przeprowadzenie takiego dowodu, natomiast drugie traktuje taki dowód jako niedopuszczalny, gdyż pozyskany z naruszeniem zasad współżycia społecznego.

W każdym przypadku, nawet gdy sąd dopuści przeprowadzenie takiego dowodu, wówczas może uznać, że dane nagranie jest  dowodem niewiarygodnym (sytuacje reżyserowane przez nagrywającego)

Przy czym należy zauważyć, że w niektórych sytuacjach, strona nagrywająca może nie mieć innej możliwości, aby udowodnić swoje racje. Sytuacja taka może wystąpić np. gdy jeden z małżonków znęca się nad drugim, a sąsiedzi „nie widzą” lub nie ma innych świadków.

Wówczas takie nagranie może być nie tylko istotne dla sprawy rozwodowej, ale może stanowić również dowód przestępstwa znęcania (art. 207 K.K.), albo znieważenia (216 K.K.) lub naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 K.K.).

W związku z tym, należy dobrze zastanowić się, zanim zdecydujemy się na ujawnienie w procesie potajemnych nagrań z kłótni małżeńskiej.

 

 

 

 

           

 

 

CZY POTAJEMNE NAGRANIE ROZMOWY LUB FILMU MOŻE BYĆ DOWODEM W PROCESIE O ROZWÓD?
Adwokat Robert Paśkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

CZY POTAJEMNE NAGRANIE ROZMOWY LUB FILMU MOŻE BYĆ DOWODEM W PROCESIE O ROZWÓD?